Ważne informacje dotyczące wizyty

Upoważnienie

Każdy pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielanie informacji medycznych przez lekarzy dowolnie wskazanej przez siebie osobie
(zgodnie z art.9 ustawy z dnia 6 listopada 2008r).

 

Formularz upoważnienia jest dostępny w przychodni w punkcie rejestracji.

Deklaracja

Deklaracje do lekarza, pielęgniarki POZ i położnej można pobrać osobiście
w przychodni lub pobrać ze strony internetowej.
Deklarację można też złożyć za pomocą konta IKP.

Ubezpieczenie

W celu uzyskania bezpłatnej porady pacjent powinien posiadać przy sobie dowód osobisty. Osoby, których ubezpieczenia nie potwierdzi system EWUŚ są zobowiązane podpisać oświadczenie o przysługującym im prawie do bezpłatnej porady lekarskiej (według ich wiedzy) lub uiścić opłatę za wizytę.

RODO

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”). 

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Zdolność

Lekarz POZ nie kwalifikuje zdolności do uprawiania sportu lub uczestnictwa
w zawodach. Orzeczenie takie wydaje lekarz medycyny sportowej.