RODO Klauzula informacyjna dla pacjentów

Zgodnie z art. 13. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE )  2016/697 z 26 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informujemy, iż:

a) administratorem tak podanych danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vigilax sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Buku (64-320 Buk), ul. Kościuszki 5,

b) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania,

c) posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści w/w danych osobowych oraz ich poprawiania a ponadto żądania informacji o zakresie ich przetwarzania,

d) posiada Pani / Pan prawo do uzupełniania, uaktualniania i sprostowania w/w danych osobowych jak również wyrażenia, w określonych ustawą przypadkach, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przekazywania,

e) dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.