Pielęgniarki środowiskowe

piel. Emilia Łaska-Olenderek 
piel. Bogusława Małecka 
piel. Izabela Michalska 
piel. Małgorzata Białas 
piel. Alicja Ziętek